Kto sme?

Sme štyria kresťania, ktorým Boh dal do srdca túžbu pomáhať ľudom. Každý z nás má iné skúsenosti, schopnosti a dary, no spoločne ideme už zopár rokov a tešíme sa na každú novú výzvu.

Daniel

Uebersax

Emotívne dôsledný

Priezvisko tohto chlapíka naznačuje jeho zahraničný pôvod – Švajčiarsko, ktoré sa stalo jeho obľúbenou dovolenkovou destináciou. Avšak druhá časť jeho rodinky je z malebnej dedinky blízko Prešova. Toto spojenie si Pán Boh vložil do emotívne – dôsledného chlapíka. Ten sa snaží v každej chvíli a každým skutkom pomáhať druhým. Jeho vzťah s Bohom by sa dal opísať ako emotívne-radikálny 🙂 Svojou zapálenosťou častokrát chŕli na ľudí vo svojom okolí spŕšku nápadov. Skrátka taký rozumový snílek 🙂 I keď má často prirodzenú ľudskú obavu, tak vždy odovzdáva veci na Pána Boha, čo ho robí vnútorne slobodným. No ako sám priznáva, to “čakanie” na Božiu vôľu je častokrát veľmi náročné. Slobodný pre neho znamená “nehrať formu”, ale práve naopak. Byť otvorený a priamy v každej situácii, byť pokorný pred Bohom, no zároveň mať odhodlanie, že Pán je so mnou a ja nemusím mať strach, len On ma vedie. Vyštudoval manažment, pretože od detstva chcel byť futbalový manažér, avšak Pán si ho používa pre svoje kráľovstvo tak, že organizuje kresťanské podujatia. Celý život túžil po manželke a rodine. V tejto oblasti si prešiel rôznymi vzťahmi a pádmi, no Pán mu poslal do života Kristínku, ktorú si vzal za manželku. Pred krátkym časom sa im narodil synček Kristián, a tak Pán otvára jeho srdce pre novú formu lásky a zároveň ho učí otcovstvu.

Obľúbený citát: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.” (2. Kor 12, 9-10)

Nežná umelecká duša Kristínka. Možno trošku snílek s ráciom. Alebo racionálna umelkyňa? No nech už je ako chce, Kika má úprimnú umeleckú dušu upriamenú v každej chvíli na Pána. Dá sa povedať, že slovo od Boha sú ako obrysy na plátne a jej emócie už len farebne vypĺňajú tento obraz. Vzťah Boh a Kika – Božia vôľa je notový zápis a Kika ako zvyčajne sedí za klavírom a hrá podľa týchto nôt. Ale dobre vieme, že sem-tam si každý z nás aj zaimprovizuje.

Nie vždy si bola istá Božím hlasom a v spojitosti s jej citmi to bol často veľký vnútorný boj. No stále našla ten maják na rozbúrenom mori v podobe Božieho milosrdenstva. Byť slobodný v Pánovi je pre Kiku ponoriť sa do Neho a nechať sa Ním unášať vo všetkom čo robí. Jej emotívne srdce bolo dlhú dobu zmietané rôznymi túžbami skrz hudbu, maľovanie, tanec, no najviac túžila po mužovi, ktorý si ju ako princ podmaní. Boh dá do srdca len takú túžbu, ktorú On sám chce naplniť a aj sa tak stalo. Ani sama možno nevie ako a už nie len že má skvelého a šikovného muža, ale Pán im požehnal aj synčeka Kristiána, pri ktorom sa jej materstvo a srdce plné lásky môžu rozvíjať. Na svoj mladý vek má už veľa skúseností, no však ešte veľa pred sebou, ale ako vždy sa tomu postaví tvárou v tvár.

Obľúbený citát: „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.“
‭‭Žalmy‬ ‭37:4-5‬ ‭

Kristína

Uebersax

Nežne umelecká

Veronika

Karahutová

Kreatívne pragmatická

Kreatívne pragmatická Veronika 🙂 Lepšie sa to opisuje na príklade. Žena, ktorá dokáže urobiť krásnu kytičku z predpripravených vysušených kvietkov, vyrobiť drevenú záložku s vypáleným textom Božieho slova a zavŕšiť to vytvorením súboru tabuliek a vyhodnocovacieho systému v cloude. Skrátka a jasne, priamočiara stredoslovenka s dobrým srdcom. Jej vzťah s Bohom je rozmanitý. Pán podnecuje jej inšpiráciu a pracovitosť a otvára nové obzory vo všetkých sférach jej záujmu. Nika je také “šidlo”, ktoré chce ísť stále naplno a ani chvíľku nepremárniť. Byť slobodnou v Pánovi je pre Niku robiť veci podľa Božej vôle, bez ohľadu na názor okolia. Láska k Bohu a Jeho stvoreniam sa v živote tejto žienky prejavuje najmä úcte k prírode a ekológii. Uvedomuje si váhu a krehkosť sveta, a preto nechce žiť roztopašne. Veľa vecí si radšej sama vyrobí, aby ušetrila jednorázové spotrebné veci. Takto rada obdaruváva aj svojich blízkych.
Stále sa učí byť Jeho milovanou dcérou a dôverovať, že v ťažkých situáciach je dôvera a otvorenosť srdca na Božie veci pre ňu tou najlepšou voľbou. Aj keď ten boj s pragmatizmom je niekedy náročný. Z Horehronia prišla na východ Slovenska, aby spoznala svojho terajšieho muža a Pán im požehnal úžasného synčeka Lukáška.
Veronika tak spoznáva, ako si ju Boh, ako manželku a matku bude používať aj pre druhých.

Obľúbený citát: “Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.” Ž 37,4

Časť priezviska už čo-to prezrádza o tomto borcovi – “HUTA”. Vec, ktorú s ním chcete prebrať, alebo mu zadať ako úlohu, Vám rozanalyzuje na elementárne časti a za použitia akejkoľvek techniky s internetovým pripojením (ktorú má stále po ruke) Vám predloží aj genézu k jednotlivým častiam. No skrátka a jasne – špekulant. Podobne by sa dal charakterizovať jeho vzťah s Bohom. Hlboký vzťah, ktorý má pevné korene. Možno nenapreduje míľovými krokmi, no o to silnejší a pevnejší je. Vernosť a dôslednosť sú slová, ktoré ho vystihujú. Dáva oveľa väčší dôraz na kvalitu ako kvantitu. To často spôsobí údiv okolia, ako dokázal toľko informácií spracovať a danú vec tak detailne premyslieť. Nieže by to robil pre ten údiv, jednoducho taký je. No Pán Boh rád posúva naše hranice. On nehľadí na naše mantinely, ale na odovzdanosť nášho srdca. Aj Miro tak môže svedčiť, že Pán mu dal v živote situácie, kedy musel svoj dôsledný a analytický rozum potlačiť a zveriť všetko do Jeho rúk. Asi každý má takého blízkeho alebo ním sami ste, a tak si viete predstaviť koľko úsilia treba vynaložiť na to, aby človek umieral v sebe a žil v nádeji na Božie milosrdenstvo. Pre Mira byť slobodný v Pánovi znamená ísť nekompromisne v tom, do čoho ho Pán povoláva – bez zjednávania.
Už je to nejaký čas, čo sa stal manželom jednej úžasnej ženušky Veroniky a spolu majú krásny Boží dar – Lukáška. Tak mu Pán otvára novú životnú kapitolu hlavy rodiny a otcovstva.

Obľúbený citát: “Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.” 2Tim 1,7

Miroslav

Karahuta

Verne a dôsledne špekulujúci