Sústreď sa na modlitbu a nie na jej organizovanie

Milovaný modlitebník,

ďakujeme Ti za Tvoju obetu a službu v modlitbovej reťazi za zastavenie pandémie a za Slovensko. Po dlhšom čase a modlitbách sme sa rozhodli, že Modlitbovú reťaz posunieme späť na pôvodný nápad, pre ktorý vznikla.

Chceme pomáhať farnostiam, spoločenstvám a skupinkám viesť svoje vlastné malé či veľké modlitbové reťaze. Pracujeme na platforme, na ktorej si ktokoľvek môže vytvoriť a spravovať vlastnú reťaz – verejnú či súkromnú.

Ak by si chcel vlastnú reťaz, v podobe aká je táto, do ktorej si bol zapojený, len nám napíš 🙂 Zatiaľ Ti ju vytvoríme takto „na požiadanie“ a neskôr si ju budeš môcť vytvoriť aj sám.

Teda týmto dňom zastavujeme Modlitbovú reťaz za Slovensko, ale nie modlitby. Buďme vytrvalí a dôverujme Bohu.

Nech Ťa sprevádza Božia milosť a láska.

Kontakt Ukážka čoskoro